Fysioterapeuten 9-2018

FYSIOTERAPEUTEN 9/18 67 Forsker Rune Rosseland mener man må fokusere mindre på ulempene ved å bli gammel. Derfor har han utviklet et system som oppmuntrer eldre til å bevege seg til rytmen av Elvis Presley. – DET PRODUSERES mye velferdsteknologi for eldre i dag – alt fra geolokatorer for å fin- ne eldre som går seg bort til pilledispensere – men mange av hjelpemidlene fokuserer på at det å bli gammel er en utfordring eller et problem. Det ville jeg snu på. Jeg ville pro- dusere noe som er positivt og skaper glede og entusiasme, sier Rune Rosseland til Ti- tan. Han forsker på interaksjonsdesign og har utviklet et nytt system for å få eldre i bevegelse. Den konkrete ideen om systemet oppsto etter at designeren tilbragte tid på et aktivitets- og bosenter. Her hjalp han bebo- erne med tekniske utfordringer og obser- verte hva de tok seg til. Gynget i gang ny ide – De eldre satt mye stille, og flere sa at de skulle ønske at de kunne bevege seg mer. De har en fin treningssal med moderne utstyr, men inntrykket mitt var at den ble lite brukt. – En dag satte en av de ansatte seg ved flygelet som sto der og spilte og sang. Noen av de eldre ble så engasjert av å høre på at de begynte å gynge fram og tilbake. Etterhvert begynte de eldre å reise seg og sto og gynget og oppfordret andre til å gjøre det samme. Da tenkte jeg at «her er det noe spennende å ta tak i», sier han. Jukeboks med film Med bakgrunn som lydtekniker tok dok- torgradsstipendiaten ved Institutt for infor- matikk fatt på oppgaven med å lage en slags spesialtilpasset jukeboks for seniorer. Etterhvert la designeren også til film. De eldre kan følge en sykkeltur i skogen i Norge eller en rusletur rundt i Venezias gater mens musikken spiller. – Lag noe positivt! Rosseland mener det er store muligheter innen velferdsteknologi for den som vil gjøre hverdagen mer spennende for de eldre. Men det er også viktig å forstå hvordan nye tek- nologier vil passe inn i og påvirke folks liv og menneskelig samhandling, påpeker han. Selv om intensjonen med en gitt tekno- logi kan være bra, er det ikke gitt at den vil ha en positiv effekt i reelle brukssituasjoner eller over tid. Derfor er det ekstremt viktig å involvere faktiske og potensielle sluttbru- kere i utviklingen, mener Rosseland. – Det bør absolutt satses mer på velferds- teknologi for eldre. Da tenker jeg ikke spe- sielt på mitt system, men på tanken om å lage noe positivt, heller enn bare å behandle sykdommer. Kilde: Titan/ Universitetet i Oslo Digital jukeboks for eldre I statsbudsjettet for neste år fore- slås det til sammen 575 millioner kroner i lån og tilskudd til Helse- plattformen.  HELSEPLATTFORMEN er et felles pro- gram mellom Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune for å etablere et felles pasientadministrativt system og en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Det er for å sikre finansieringen av Helseplattormen at det nå gis et lån på til- svarende 70 prosent av investeringskost- naden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 millioner kroner neste år. Det blir også etablert en tilskuddsord- ning tilsvarende 100 prosent av den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 millioner kroner i 2019. Dette tilskuddet skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen. – Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, slik at verken Helse Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal bære risi- koen for manglende deltakelse. Regjerin- gen vil komme tilbake til låneramme og tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått, heter det i forslaget 2019-budsjettet. Kilde: Dagens Medisin 575 millioner til Helseplattformen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy