Fysioterapeuten 9-2020

FYSIOTERAPEUTEN 9/20 45 Vi har alle en jobb å gjøre INFORMASJON FRA NFF I det siste har det slått meg at selv om fysioterapifaget har utviklet seg med sju- milssteg de siste par tiårene, har vi tydeligvis ikke klart å formidle det til folk på en god måte. Og folk det er politikere, kommunaldirektører, annet helseper- sonell, vennene dine, ektefellen din og «mannen på gata». De tror fortsatt at vi holder på med varmepakninger og massasje. De har nok fått med seg at vi er gode på opptrening etter alvorlig sykdom og skade, men de har ikke fått med seg at vi også er en superressurs når det gjelder forebygging og helsefremmende arbeid. At vi «kobler toppen med kroppen», det vil si at vi er viktige i behandlingen av pasienter med psykiske eller sammensatte lidelser. Eller at vi bidrar til mindre behov for pleietjenester, sykehjemsplasser, færre sykehusinnleggelser og mindre sykefravær. For å nevne noe. Det haster å synliggjøre dette nå, for kommunene har kommet langt i budsjettar- beidet for 2021. Det er dessverre ingen ting som tyder på at kommuneøkonomien blir bedre neste år enn det den har vært i år. Jeg frykter, og har god grunn til å forvente, at det er flere kommuner og bydeler som kommer til å følge eksemplene fra Randaberg, Gausdal og Vestre Aker. Det vil si å kutte i helsefremmende, fore- byggende og pasientnære helsetjenester, som helsestasjons- og skolefysioterapi, frisklivstilbud, tilbud til eldre og i driftstilskudd til fysioterapeuter. Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å få endene til å møtes i mange kom- muner, men å kutte i fysioterapitilbud vil gjøre stor skade på kommunenes øko- nomi og kommunenes innbyggere både på kort og lang sikt. Dette må vi forhin- dre. Jeg skal selvsagt gjøre mitt overfor sentrale politikere, myndigheter og media, men skal vi lykkes må alle 10.000 NFF-medlemmer bidra. Regionlederne bretter opp ermene, det må også tillitsvalgte, kontaktpersoner, ledere, administrasjonen i NFF og alle dere andre gjøre. Vi må slutte å tro at folk vet hva vi gjør og vet hva vi kan bidra med – vi må fortelle dem det. Vi må sette ord på det ved å bruke kunnskap, tall, gode eksempler, engasjement og kreativitet. At det nytter å si ifra, viser resultatet i Vestre Aker. Der klarte kontaktperson og regionleder med flere å overbevise bydelsutvalget om at de hadde fattet feil beslutning. Resultatet var at vedtaket ble omgjort! Del tips og gode eksempler med hverandre, men gjerne også med meg på e-post: gl@fysio.no Lykke til – også med denne dugnaden! Gerty Lund forbundsleder

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy