De langvarige smertene
10 – Hernes Institutt: God funksjon på tross av plager
14 – Valider pasienten og jobb mestringsbasert
16 – Smertesignaler kan forsterkes og svekkes
18 – Bør fokusere på hva som fungerer
19 – Biopsykososiale tilnærminger får mer og mer støtte i vitenskapen

Arbeidshelse
23 – Ønsker mer samarbeid mellom bedrifts- og avtale- fysioterapeuter
24 – HelseIArbeid: – Pasienter sier de blir møtt helhetlig

Fysioterapi for eldre
29 – Friskere eldre gir milliarder ekstra til AS Norge – er fysioterapeuter nøkkelen?
30 – Sykehjemmet trenger ikke være kjedelig og apatisk
33 – Varierende hvor flinke kommunene er med fysioterapi for eldre
34 – BASIS – kurs som hjelper deg finne øvelser for eldre
37 – 83-åringen trener hver uke

Nyttårsintervju
40 – Året som ikke ble helt som hun trodde – og slik ser hun på 2021. Intervju med forbundsleder Gerty Lund

Fag
52 – Kognitiv funksjonsrettet behandling som tilnærming for fysioterapeuter ved behandling av langvarige muskel- og skjelettsmerter

59 – Bokanmeldelse: En lærebok om svimmelhet som alle bør lese!

60 – Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?

68 – Sammendrag: Prognostiske faktorer for knefunksjon og aktivitetsnivå 2 til 10 år etter ruptur av fremre korsbånd – en systematisk oversiktsartikkel

70 – Essay: Hvordan går det med din bror? Om helse og funksjon etter hjerneslag

74 – Kronikk: Tidlig mobilisering etter operasjon: Det som skrives gjøres litt oftere

78 – Doktorgrad: Ett testbatteri för visuell bedömning av rörelsekvalité kan användas i rehabilitering av patienter med främre korsbandsskada

80 – Doktorgrad: Håndtering av pasienter med ryggplager: Er holdninger i tråd med oppdatert viten?

82 – Pasienterfaring: Smerter og ubehag med kneprotese: Pasienterfaringar og ny forsking

Annet
27 – Mette Kleiven til minne
46 – Vil ha debatt om romantisk forhold til tidligere pasienter
48 – Meninger
85 – Nytt fra NFF
88 – Møter og kurs
90 – Bransjeregisteret