Fysioterapi for fedmepasienter
10 – Har behandlingen av sykelig overvektige gått ut på dato?
15 – Lett å gå i fella og gi råd
16 – Dette skjer på livsstilsprosjektet Bærekraftig helse og overvekt

Innvandrerbakgrunn
20 – Fikk jobb etter å ha byttet til norsk navn

Sjeldne diagnoser
38 – Ni kompetansesentre fullstappet med kunnskap om sjeldne diagnoser
42 – Møter barna på deres naturlige arenaer
46 – Utfordrende pasienter for fysioterapeuter

Annet
25 – Fysioterapeuter i turnus og masterutdanninger får status som helsepersonell
26 – Nyutdannede fysioterapeuter fikk tilbud om 150 kroner i timen
28 – NFF oppleves ikke som et naturlig valg for sykehusfysioterapeuter
30 – Forbedringsarbeidet godt i gang i NFF
32 – Studenter simulerer fysioterapi for alvorlig syke
35 – Advarer mot mangelfull info om treningsintervensjoner

Fag
54 – Vitenskapelig artikkel: Hvor fullstendig rapporteres treningsintervensjoner for subacromialt smertesyndrom?
64 – Vitenskapelig artikkel: Fysioterapi til barn med nevrogenerativ sykdom og behov for palliasjon
72 – Doktorgrad: Svimmelhet og nakkesmerter: en klinisk studie av pasienter med sammenfallende symptomer
74 – Essay: Frisklivssentralene har kommet for å bli: hvilke følger bør forskningen få for arbeidet i framtiden?
78 – Kronikk: Løping er beste behandlingstiltak ved løpsrelaterte skader
80 – Kronikk: Få vet hvordan pasienter med røykebein bør trene
82 – Bokanmeldelse: Hva er døden?
83 – Kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet: Akupunktur mot langvarige korsryggsmerter

Faste spalter
47 – Meninger
85 – Nytt fra NFF
88 – Møter og kurs
90 – Bransjeregisteret