VARIERT INTENSIV GANGTRENING
10 – Nå løper Gabrielle igjen

DRIFTSTILSKUDDSORDNINGEN
21 – En anerkjennelse eller et hinder?
25 – Ønsker debatt om driftstilskuddsordningen
26 – Mannlige fysioterapeuter får mest fra Helfo
28 – KS: – Fordel med ulike tilknytningsformer for fysioterapi

DEMENS OG FRIVILLIGHET
42 – Frivillige kan forebygge funksjonstap

ANNET
17 – Fikk Kongens fortjenstmedalje, men hviler ikke på laurbærene
18 – Tar et oppgjør med ventelister – mener det er en uskikk
31 – På innsiden av Ahus
34 – Utvider og blir faggruppe for arbeids- og folkehelse
35 – Fysioterapeuter kan jobbe for å unngå sparekniven på frisklivssentraler
37 – Fikk livslysten tilbake med individuelt tilpasset lungefysioterapi
47 – Jobben min: Jeg ønsker å bidra til å utvikle tjeneste-tilbudet
49 – Fysioterapeut Heidi Engelstad Kristiansen fikk lungekreft – ble sin egen pasient

FAG
56 – Vitenskapelig artikkel: Hjelp til selvhjelp – en intervensjonsstudie om lungefysioterapi til pasienter med bronkiektasier
64 – Fagartikkel: Ti moralske utfordringer under en pandemi
68 – Kronikk: Treningstilbud for hjemmeboende personer med demens – fysioterapeutens rolle er sentral
73 – Essay: «Jeg er bare en psyke det henger en kropp fast i» – Om kroppslig eierskap og jeg-opplevelse
77 – Doktorgrad: «Helseisme» i barnehager?
78 – Personlig erfaring: En students refleksjoner rundt bruk av munnbind i praksis
80 – Sammendrag: Assosiasjoner mellom målsetning, pasientkarakteristikker og utfallsmål for pasienter med muskel-skjelettplager i fysioterapipraksis
82 – Bokanmeldelser

FASTE SPALTER
53 – Meninger
85 – Nytt fra NFF
88 – Møter og kurs
90 – Bransjeregisteret