Miljøvennlig fysioterapi
8 – Skal fysioterapeuter ta mer miljøansvar?
14 – Vebjørn og pasientene velger utetrening

Evidensbasert behandling
20 – Er behandlingen fysioterapeuter gir god nok?
24 – Forskningsrådet: Fysioterapeuter må selv omsette forskning til praksis – men trenger hjelp på veien

Underlivssmerter
26 – Jobber vaginalt og analt
36 – Skal se på effekten av somatokognitiv terapi

Annet
19 – Regjeringen vil gi millioner til barnehabilitering – faggruppeleder jubler
19 – Få fysioterapeuter er smittet av covid-19
38 – Fra 27 til 7 psykomotoriske fysioterapeuter i Oslo på 14 år: Roper varsko – blir ikke hørt
40 – Jobben min: Fikk drømmejobben i Longyearbyen

Fag
46 – Vitenskapelig artikkel: Erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser. En intervjustudie
54 – Fagartikkel: Essentials for sustainable physiotherapy: Introducing environmental reasoning into physiotherapy clinical decision-making
60 – Essay: Den gylne middelvei innen nevrologisk fysioterapi
66 – Essay: Hvorfor er der massive teoretiske grundlagsproblemer i fysioterapi?
69 – Doktorgrad: Fysisk aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet blant deltakere ved norske frisklivssentraler
70 – Kronikk: Mobilise-D: Evaluering av gange og mobilitet på en innovativ måte
73 – Bokanmeldelse
74 – Kronikk: Hvilke problemer løster en livsstilintervensjon?

Faste spalter
41 – Meninger
77 – Nytt fra NFF
80 – Møter og kurs
82 – Bransjeregisteret