Organisert eller ikke?
10 – Hvorfor er så få fysioterapeuter organisert?
10 – 17.000 fysioterapeuter – tre forbund
13 – Dette er en fagforening
13 – Nordmenn mener fagforeningene er en fordel for folk flest 

Psykiatri
20 – Bygger relasjoner på Gaustad 

Patellofemorale smerter
35 – Knesmerter: Råd, veiledning og egentrening like bra som trening med fysioterapeut 

Fag
48 – Vitenskapelig artikkel: Fysioterapeuters forståelser av overvekt i klinisk fysioterapipraksis: En intervjustudie
54 – Vitenskapelig artikkel: «Fra sirkus til seier»: Erfaringer med fysisk aktivitet for brukere innen rus og psykiatri. En intervjustudie
60 – Vitenskapelig artikkel: En kartlegging av fysioterapistudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie
68 – Personlig erfaring: Smerter og hevelse i PIP-ledd hos ung klatrer
72 – Kronikk: Fysioterapi er viktig på videregående skole
75 – Doktorgrad: Patellofemorale smerter: God effekt av trening, valg av øvelser mindre betydningsfullt
76 – Kronikk: Akutt svimle pasienter på sykehus: Fysioterapeuter kan bidra til et bedre behandlingsforløp!
79 – Bokanmeldelse: Kommunikasjon – nøkkelen til gode resultater?

Faste spalter
40 – Forbundslederen har ordet
42 – Meninger
80 – Møter og kurs
82 – Bransjeregisteret 

Annet
32 – Jobben min: 120 reisedager i året
38 – Fysioterapistudenter sliter mer enn andre – helse og livskvalitet forverret
45 – Nekrolog