8 – Essay: Kunnskapsbasert praksis, makt og helsepolitikk (Mengshoel AM)
12 – Kronikk: En reflektert praktiker henter kunnskap fra flere kilder (Bentzen H)
16 – Vitenskapelig artikkel: Faktorer som fremmer bruk av forskningsbasert kunnskape blant fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten: En intervjustudie (Bergan T et al.)
22 – Vitenskapelig artikkel: Fysioterapipraksis for barn og unge med overvekt: Ein kvalitativ fokusgruppestudie av fysioterapeutar sine erfaringar (Vik M et al.)
28 – Kronikk: Familiesentrert tilnærming – når ideal møter realitet (Yksnøy IHT)
32 – Sammendrag: Livsstil i ungdomsårene og muskelskjelettsmerter 11 år senere: Helseundersøkelsen i Trøndelag (Smedbråten K et al.)
34 – Fagartikkel: «Hører du vannet? Du lager bølger». En fagartikkel om kropp, bevegelse og samspill i et fenomenologisk perspektiv (Nordby HC et al.)
40 – Fagartikkel: Fornemme, lytte, forstå – samvalg som gjensidig samspill (Sviland R et al.)
46 – Vitenskapelig artikkel: Arbeidsevne hos muskel-skjelettpasienter i primærhelsetjenesten. En kohortestudie (Øyehaug GA et al.)
54 – Sammendrag: Fysioterapeuters engasjement i å vurdere arbeidsevne og problemstillinger knyttet til retur til arbeid for pasienter med muskel- og skjelettplager. En tverrsnittsundersøkelse i Norge (Ask T et al.)
56 – Fagaktuelt: Kvinnefotball: – Gode fysioterapeuter blir viktige for å redusere høy skadeforekomst (Lossius LO)
59 – Doktorgrad: «Nå sitter det i hodet» – Hva bør inngå i retur-til-idrett-vurderingen av pasienter med fremre korsbåndskade? (Faleide AGH)
60 – Kronikk: Ensomhet i alderdommen – hva må fysioterapeuten vite? (Nicolaisen M et al.)
63 – Doktorgrad: Kostnader relatert til ryggsmerter hos eldre: Helsetjenesteforbruk, modifiserbare prognostiske faktorer og måleegenskapene til «the iMTA Productivity Cost Questionnaire» (Killingmo RM)
64 – Fagaktuelt: Forsker bredt på rehabilitering (Lossius LO)
67 – Kronikk: Mot løsninger på vår fantasikrise (Maric F)
68 – Essay: Lekens kurative kraft: En fremtidshistorie om fysioterapi (Saue AMJ)
72 – Vitenskapelig artikkel: Tilrettelegging for aktiv transport i Tromsø – en urban design studie (Bergli AA et al.)
79 – Personlig erfaring: Ein fysioterapeutstudents erfaring med å leda ein «grøn» faglunsj (Langballe MN)
80 – Personlig erfaring: Fysioterapeututdanninga: Innføring av to-kvote søknad – eit steg i riktig retning? (Solberg S et al.)
82 – Fagartikkel: Whose motivation? A conceptual and ethical analysis of nudges and incentives in physiotherapy treatment (Fystro JR et al.)
87 – Fagaktuelt: Pasienters egeninnsats: En vennlig dult er vel greit? (Eng-Galåen TE)
88 – Fagartikkel: Hvorfor fagorganisering har betydning for velferd og folkehelse (Torp S et al.)
94 – Sammendrag: Fysioterapibehandling av pasienter med covid-19 innlagt ved Oslo universitetssykehus (Nilsson BB et al.)
96 – Doktorgrad: Delte magemuskler – et problem etter fødsel? (Gluppe SB)

FASTE SPALTER
99 – Nytt fra NFF
103 – NFFs etterutdanningskurs
106 – Bransjeregisteret