8 – Kronikk: Rehabiliteringsbehovet har vært stort lenge (Lund G)
10 – Lungerehabilitering av kolspasienter i primærhelsetjenesten – en pilotundersøkelse i to norske kommuner (Østrem A et al.)
16 – Tverrprofesjonelt samarbeid i en kommunal døgnrehabiliteringsavdeling: En kvalitativ studie av profesjonsutøvernes erfaringer (Baklid KK et al)
22 – Fagartikkel: Fysioterapi etter albuefraktur (Berdal G et al.)
28 – Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi (Mengshoel AM)
34 – Fysioterapi ved revmatiske betennelsessykdommer – på vei til en kunnskapsplattform for klinisk praksis (Mengshoel AM et al.)
42 – Kan en totimers artroseskole i ortopedisk spesialisthelsetjeneste bedre sykdomsmestring hos personer med hofte- og kneartrose? En kohortestudie (Engdal M et al.)
48 – Barn med overvekt og fedme: En kvantitativ pilotstudie av standardisert livsstilsbehandling i kommunehelsetjenesten (Myhrer EK et al.)
56 – Fagartikkel: Pasienten som person i pasientsentrert fysioterapi (Ahlsen B)
62 – Potensielle traumer og langvarige muskel- og skjelettsmerter hjå ungdom. Ein tverrsnittstudie (Kandal A et al.)
68 – Utredning av kroppsbildeforstyrrelse hos personer med fedme og overspisingslidelse
(Berg KH et al)
74 – Styrketrening ved kronisk obstruktiv lungesykdom: Erfaringer fra The Granheim COPD Study. En kvalitativ analyse av motivasjonsfaktorer (Mølmen KS et al.)
82 – Hvordan skape helhetlige habiliteringsforløp for førskolebarn med cerebral parese? En fokusgruppestudie (Østensjø S et al.)
88 – Varig deltakelse i fysisk aktivitet blant ungdommer med funksjonsnedsettelse. En intervjustudie (Gjessing B et al.)
94 – Kasusrapport: Intrapulmonell perkussiv ventilasjon som ledd i tidlig rehabilitering av en COVID19 pasient i sykehus (Rasmussen IC et al.)
99 – Doktorgrad: Mobilitet etter milde hjerneslag – en ettårsoppfølging
100 – Kronikk: Norge trenger en rehabiliteringsreform! (Becker et al.)
104 – Kronikk: Samarbeid er nøkkelen til kvalitet i rehabilitering – selv blant konkurrenter (Fossmo HL et al.)
107 – Essay: Hva har kaktuser med rehabilitering å gjøre? (Lyken AD et al.)
110 – Sammendrag: Revmatologi: Pasienter og behandlere fornøyd med videokonsultasjon (Tveter AT et al.)

FASTE SPALTER
112 – NFFs kurs
114 – Bransjeregisteret