ARTIKLER

5 – Rehabilitering – definisjonsutfordringer (Hatlebrekke F)

6 – Fysioterapi i rehabilitering, nye utfordringer og nye muligheter (Granaas T, Hagen KB)

10 – Physiotherapy and priority setting: A Focus Group Study in Municipalities in Finnmark, Norway (Nikolaisen M et al.)

12 – Forebyggende gruppetrening for hjemmeboende eldre: Hvem deltar og hva gir motivasjon til å delta? (Granbo R et al.)

20 – Hvordan påvirkes muskel-aktiviteten ved bruk av ankelortose i tidlig fase etter hjerneslag (Hagstrøm N et al.)

22 – Back Performance Scale (BPS): Funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager i primærhelsetjenesten (Engh L et al.)

30 – Kan balanse hos eldre påvirkes av et tre ukers opphold på rehabiliteringssenter: En randomisert kontrollert klinisk studie (Jarret G et al.)

32 – Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten (Nilsson BB et al.)

38 – Kjernesett for rehabilitering ved muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager (Klokkerud M et al.)

41 – Nærhedsetikkens vitale betydninger for fysioterapeutisk praksis (Olesen J)

42 – ICF og FIM som funktionsevnevurderinger indenfor neurorehabilitering (Olesen J)

46 – For mye av det gode (Askim T)

50 – FysioPol – en ny elektronisk database for kvalitetssikring og kunnskapsutvikling i fysioterapi (Tveter AT et al.)


SAMMENDRAG

Norske sammendrag fra internasjonale publikasjoner og pågående studier.

Bidragsytere: Bø E (9), Brændvik SM (29),  Langeland E (37), Fikke HK (41), Piira A (48), Nytrøen K (49)


FASTE SPALTER

58 – Nytt fra NFF
60 – Møter og kurs
64 – Bransjeregisteret