AKTUELT
5 – Et paradigmeskifte i helse-tjenesten (Hatlebrekke F)

6 – Nye muligheter med velferdsteknologi (Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Nasjonalt senter for e-helseforskning)

8 – Teknologiens inntog i fysio-terapihverdagen (Maroni NS)

10 – Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring (Øderud T, Moen A)

14 – Eldre og exergaming – hvordan beveger de seg egentlig? (Maroni NS, Bardal EM)

22 – Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? (Sigerseth M et al.)

26 – PreventIT – Trening integrert i daglige aktiviteter (Taraldsen K et al.)

30 – Reportasje: Denne appen lurer inn trening

36 – En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjons-nedsettelser (Knarvik U, Trondsen MV)

42 – Reportasje: Robotene er her, men har ikke tatt over

50 – Aktuelt: Velferdsteknologiens fordeler og ulemper

52 – Teknologi i rehabilitering – lekende lett? (Svendsgard E et al.)

56 – Treningsteknologi – en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud? (Brox E et al.)

62 – Aktuelt: Roboten finner allergien

64 – Digital aktivitetsmedisin: Små endringer kan skape store forandringer (Skipstad RS, Telenius EW)

66 – Bokanmeldelse

68 – Kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet

FAG
20 – Test-retest-reliabilitet til Motorisk test i NUBU 4–16
24 – Kronikk: Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten – hva gjør vi egentlig?
27 – Doktorgrad: Manipulasjons-behandling for migrene-pasienter
28 – Kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet
29 – Anmeldelse
30 – Sammendrag: La oss snakke om elefanten i rommet: – En mulig ny metode for å øke pasienters oppfølging av behandling
38 – Bokanmeldelse

FASTE SPALTER
70 – Nytt fra NFF
72 – Møter og kurs