ARTIKLER
5 – Fysioterapifaget har nærmet seg idretten mer og mer
8 – Kronikk: Korsbåndskader blant unge florerer: – Vi har ikke tid! (Kristiansen S)
12 – Kronikk: Belastningsskadensom ødela håndballdrømmen m(Jamtfall CK)
16 – Kronikk: Forbruket av NSAIDs i idretten må begrenses (Bratberg Å et al.)
18 – Doktorgrad: Unga idrottare bör rekommenderas minst ett års rehabilitering innan återgång till idrott efter en främre korsbandsrekonstruktion (Beischer S)
20 – Doktorgrad: Motivasjonsklimaet har betydning for unge idrettsutøvere (Gjesdal S)
22 – Reportasje: Team Ingebrigtsen/Vasbø
27 – Doktorgrad: Valid og reliabel Hand reach star excursion balance test (Eriksrud O)
28 – Essay: Tilnærmingen til mangfoldet av utøvere og idrettsgrener innen paraidrett (Gjelsvik H)
32 – Idrettsfysioterapeutens rolle (Ødegaard TT)
36 – Reportasje: Den tunge veien tilbake
41 – Fagartikkel: Ligamentskader og skader i leddbrusk (Moksnes H)
44 – Essay: Stressreaksjon/fraktur pars interartikularis i lumbalcolumna (Iversen E et al.)
48 – Styrketreningsprogram for kneartrosepasienter: Hva er adekvat dosering for å oppnå effekt av behandling? (Risberg MA et al.)
54 – Aktiv med Artrose (AktivA): Behandling av mild og moderat hofte- og kneleddsartrose i klinisk praksis (Holm I, Risberg MA)
60 – Essay: Screening og monitorering: hva, hvordan og hvorfor? (Haugvad L)
62 – Skadefri viser deg hvordan 50 prosent av alle idrettsskader kan forebygges (Heiestad H et al.)
63 – Kronikk: Er fysioterapeutens funksjonelle øvelser oppgavespesifikke? (Lund JG et al.)
65 – Oppsummert forskning fra Folkehelseinstituttet
66 – En kvantitativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funsjon for hjemmeboende eldre (Meyer KM et al.)
72 – Kronikk: Idrettsfysioterapi – viktig kompetanse som kan brukes enda bedre? (Karlsen R, Vøllestad NK)
74 – Fagartikkel: Relativ energimangel i idrett og redusert beinhelse – fysioterapeutens rolle i identifisering og håndtering (Torstveit MK, Bratland-Sanda S)
81 – Reportasje: Fra hjerteinfarkt til full spurt
84 – Doktorgrad: Hjerterehabilitering, fysisk aktivitet og risikofaktorkontroll etter koronare hendelser: metodologiske og kliniske aspekter (Peersen K)
86 – Kronikk: Finns det något samband mellan ländryggsbesvär hos ungdomar och vuxna? (Sundell CG)